O-Desk

Onpassive O-desk

Zjednodušenie vašich obchodných potrieb
pomocou AI – Artificial Intelligence (umelá inteligencia)

Intuitívna a škálovateľná aplikácia CRM
GENERUJTE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV, UZATVÁRAJTE OBCHODY A ROZVÍJAJTE SVOJE PODNIKANIE

CRM techniky zlepšia váš #Marketing Automatizácia cesty zákazníka pomocou #salesfunnel s cieľom zlepšiť služby a uspokojiť zákazníkov je hlavnou úlohou... | Od ONPASSIVE

Viac o O-Desk

Riadenie vzťahov so zákazníkmi alebo CRM vám pomôže vybudovať základ pre vysokokvalitné údaje o zákazníkoch, ktoré vám umožnia zlepšiť prítomnosť vašej značky na trhu. CRM vám poskytuje technickú výhodu pri zhromažďovaní analytických údajov potrebných na pochopenie správania zákazníkov a pri tvorbe marketingových stratégií, aby ste čo najlepšie využili každú príležitosť na rast.

Spoločnosť ONPASSIVE vám ponúka O-Desk, dômyselne vybudovaný nástroj na správu zákazníkov, ktorý nanovo definuje vzťahy so zákazníkmi, ktoré môžete rozvíjať s cieľom vybudovať globálnu značku, ktorej dôveruje celý svet. O-Desk poháňaný umelou inteligenciou je najlepšia platforma na automatizáciu marketingu, ktorá ponúka jedinečné rozhranie s viacerými funkciami, ktoré vám umožnia spravovať a ukladať každý aspekt riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Zozbierané údaje využíva hĺbková analytika, ktorá vám pomôže pri rozhodovacích úlohách a pochopení očakávaní a trendov zákazníkov. Ide o nevyhnutný nástroj pre každú firmu, ktorá pracuje v oblasti produktov alebo služieb založených na výklenku. Nástroj O-Desk vám pomôže zosúladiť vaše marketingové stratégie s aktuálnymi trhovými trendmi a očakávaniami, vďaka čomu sa stanete lídrom v tomto odvetví.

Kľúčové vlastnosti O-Desk

Softvér vám pomôže sledovať aktivity vašej spoločnosti a spravovať nových zákazníkov bez ohľadu na veľkosť firmy. Nástroj má niekoľko ďalších funkcií v porovnaní so základnými nástrojmi na trhu.

Správa potenciálnych zákazníkov pre lepší predaj

Viacjazyčný a viackanálový systém predaja vstupeniek

Riadenie výkonu na skrátenie času riešenia

Personalizovaný chatbot s umelou inteligenciou s riešením živého chatu

Samoobsluha pre zákazníkov a agentov

FAQ Hľadáte ďalšie informácie?

Tu sú niektoré z najžiadanejších zdrojov informácií.

O-Desk je nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktorý funguje ako centralizovaná databáza, ktorá zaznamenáva, analyzuje a uchováva informácie o kontaktoch so zákazníkmi a o účtoch.

Aplikácia O-Desk vám pomôže sledovať informácie o zákazníkoch a interakcie s nimi, čo vám pomôže pri vytváraní potenciálnych zákazníkov, predpovedaní predaja, tvorbe cenových ponúk a spracovaní objednávok.

Naše CRM nie je postavené len na základe existujúcich softvérov na trhu. Je vybavený viacerými funkciami, ktoré ho robia spoľahlivejším. O-Desk ponúka 360-stupňové služby v každom aspekte riadenia vzťahov so zákazníkmi, je poháňaný najnovšou technológiou umelej inteligencie, vďaka čomu je jednou z najlepších možností nasadenia pre každú firmu.

Hoci ponúkame hosting v cloude, služba O-Desk je k dispozícii aj na lokálny hosting. K službe O-Desk v cloude môžete jednoducho pristupovať prostredníctvom nášho dedikovaného servera a v prípade nasadenia aj z vášho servera. Táto možnosť vám umožňuje prístup k systému odkiaľkoľvek. K službe On-Premise O-Desk možno pristupovať len prostredníctvom siete VPN, čím sa zabezpečí úplná bezpečnosť uložených údajov. Ide o ideálnu možnosť pre malé a stredné podniky.

Výhodou systému O-Desk sú 3 integrované moduly, ktoré poskytujú kompletné riešenie pre potreby správy zákazníkov. Ide o viacúrovňovú integráciu automatizácie marketingu, predaja a podpory. Vďaka tomu máte úplnú kontrolu nad údajmi a ich správou, aby ste mohli poskytovať čo najlepšie služby.

Neexistuje žiadny konkrétny časový plán, ktorý by určoval obdobie potrebné na integráciu systému O-Desk do podniku. Bude to závisieť od zdrojov a rôznych vertikál, do ktorých by ste chceli systém integrovať. Zložitejšie nastavenie s viacúrovňovou integráciou môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa správne implementuje, v závislosti od množstva údajov, ktoré je potrebné importovať spolu s požadovanými úpravami.

O-Desk pomáha zefektívniť všetky marketingové aktivity a zlepšuje kontrolu nad predajnými údajmi pre celý predajný tím. Pomáha analyzovať údaje a poskytovať potrebnú podporu v každom procese, počnúc identifikáciou potenciálneho zákazníka až po uzavretie objednávky.
O-Desk ponúka prispôsobiteľnú platformu, ktorá umožňuje integráciu s akýmkoľvek systémom bez ohľadu na jeho veľkosť alebo rozsah. Jednotná databáza umožňuje každému tímu prístup k údajom v prípade potreby získať akékoľvek informácie. To pomáha centralizovať celý systém riadenia predaja, čím sa zvyšuje kontrola a výstupy.

Spoločnosť O-Desk kladie dôraz na bezpečnosť údajov a kombinuje bezpečnostné funkcie podnikovej triedy s komplexnými auditmi našich systémov, aplikácií a sietí, aby bola zaručená trvalá ochrana údajov zákazníkov a podnikov. Ubezpečujeme vás, že naša aplikácia je neustále aktualizovaná najnovšími bezpečnostnými záplatami.

Analýza údajov je neoddeliteľnou súčasťou systému O-Desk. Táto funkcia umožňuje prediktívnu analýzu údajov, ktorá poskytuje prehľad o trendoch v oblasti predaja, marketingu a zákazníkov. Možno ju tiež integrovať s analytickými nástrojmi tretích strán na zlepšenie generovaných správ.

O-Desk je vybavený integrovaným systémom platobnej brány. Možno ho však efektívne integrovať do viacerých platobných brán tretích strán.

Vďaka Vám za zdieľanie ❤️

Už čoskoro bude spustený nosný produkt O-Connect.

Akonáhle sa to udeje, budete si ho môcť vyskúšať 14 dní zadarmo a následne, pokiaľ vám bude vyhovovať zakúpiť si ho. Ako na to, čo to všetko obnáša a rôzne rady a manuály vám dáme k dispozícií tu priamo na web stránke. Samozrejme budeme nápomocný.